Notify Message
Forums
Page 1
Search
#6851085 Oct 16, 2012 at 11:42 AM · Edited 6 years ago
Officer
458 Posts
Vi har börjat helt klart godkänt. Målet är top 100 och server #1... Högt uppsatt med tanke på att vi bara är 50 % kvar från DS rostern. Vi börjar bli samspelta och en mysig känsla finns i magen inför kommande progress.GJ alla, även ni som inte var med killen men fått vara med om någon av våra 70 wipes.
I'm Charlie Sheen...and I'm a Warlock
+0
Page 1